ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

بدون عنوان

اون مكالمه قبل از خوابت كه گفته بودم يادته اون همچنان ادامه داره، ديشب باز هم شروع كردي به سرشماري كه كي خوابه و كي بيدار، بعد از چندبار پرسيدن و شنيدن جواب از طرف ماماني، تصميم گرفتم كه جواب ندم تا خوابت ببره ولي ديدم خودت شروع كردي به ادامه مكالمه: پيشي                 خواب جي جي              خواب باباده                  خواب ني ناي             &n...
28 بهمن 1392

بدون عنوان

اين هفته خونه ي بابابزرگ اينا كه رفتيم هنوز برفها آب نشده بود، صبح پنجشنبه هوا آفتابي و عالي بود ما هم برديمت تو حياط كه از اولين برف زندگيت عكس بندازيم، عكس العملت در مقابل ديدن برف ديدني بود، تا چند دقيقه اول مات و مبهوت فقط داشتي برفها و سفيدي زمين رو تماشا ميكردي و هرچي صدات ميزديم كه به دوربين نگاه كني ازت عكس بندازيم اصلا حواست نبود بعد از يه ربع بيست دقيقه يكم عادي شدي و شروع كردي به ورجه وورجه و بازي كه بابايي هم از شيطونيهات فيلم و عكس گرفت... راستي اين هفته بالاخره تونستي اسم خالجون رويا رو بگي وقتي بهت ميگيم بگو خالجون رويا ميگي: "ايا" به خالجون حوا هم كه قبلا ميگقتي "حبا" الان خالجون و حوا رو ادغام كردي خلاصه اش رو ...
20 بهمن 1392

سوپ آخر شب

الان يكي دو شبه كه قبل از خواب براي اين كه ديرتر بخوابي تا خاموشي مي ديم براي لالا بلند مي شي ميري سمت آشپزخونه ميگي "سوپ سوپ" البته با يه حالت خاصي ميگي سوپ انگار مي گي "سيپ" من هم ميگم نكنه گشنه ات باشه سريع بلند مي شم ميرم آشپزخونه برات سوپ گرم ميكنم، نونو (نان) هم ميگي برات بيارم كه بريزم توي سوپت ميگي : بيز بيز (يعني نون بريز) بعد سوپتو خداروشكر ميخوري ولي بعد از يك ساعت بازيگوشي و خوندن لالايي و بهانه ي اينكه ميخواي روي پاي بابايي باشي كه بخوابي و صد البته كه نميخوابي و فقط ميخواي بازي كني چون ميدوني كه بابايي باهات بازي ميكنه و خوابت نميكنه و در مرحله آخر يك اخطار جدي از طرف ماماني مياي روي پاهام كه بخوابي ... اين از ماجراي خوابيدن ش...
14 بهمن 1392

روزهاي بعد از 2 سالگي(قسمت اول)

اين آخر هفته خونه ي بابابزرگ اينا كلي شيطوني كردي، خالجون رويا براي گذروندن يه كلاسي به مدت 10 روز رفته بود تهران، خالجون حوا هم بايد جمعه ميرفت تهران، شب پنج شنبه كه اومديم خونه بابابزرگ اينا تو دنبال خالجون رويا ميگشتي البته خالجون رويا رو هم به هواي خالجون حوا "حبا" صدا ميزني، طبق معمول اتاق خالجون اينا رو كن فيكون كردي و كلي ميز خالجون حوارو بهم ريختي، فردا صبح خالجون رويا زنگ زد و تو تلفني باهاش حرف زدي، بعدازظهر پنجشنبه رفتيم خونه ي اون مامان بزرگ، شب وقتي برگشتيم كلي براي بابابزرگ اينا رقصيدي و آهنگ "100بار" باران رو با خودت زمزمه ميكردي چقدر هم ناز مي خوندي خصوصا اون قسمتهاي "من" و "اما" رو با صداي بلند تكرار ميكر...
12 بهمن 1392

.... خوابه تو هم بخواب

از وقتي كه ديگه شبها قبل از خواب شير نميخوري خوابيدنت شده مكافات، خوابت مياد ولي بزور ميخواي بيدار بموني و شيطوني كني، بهانه هاي مختلف مياري مثلا ميگي "بابايي پا" يعني بابايي بذارتت روي پاش ولي من كه ميدونم اين بهانه اته و نميخواي بخوابي يا ميگي " آب"، ديشب به هر طريقي كه بود بعد از اينكه شيطونيهاتو كردي و بهانه هات تموم شد گذاشتمت روي پاهام كه بخوابي به بابايي هم گفتم كه بخوابه تا تو خيالت راحت بشه و بخوابي ولي شروع كردي به بهانه جديد آوردن و با ناراحتي گفتي "بابايي" گفتم: خوابه گفتي: "من" گفتم: تو هم بخواب "حبا" (منظورت خالجون حواست)    -خوابه     - "من"       – تو هم...
7 بهمن 1392

بدون شرح

اين روزها بخاطر "به" نخوردن كلا اعصابت خرده و به هر بهانه اي ميخواي بياي بغلم يا دستتو بگيرم و كلا يه جور ميخواي خودتو بچسبوني بهم. من هم وقتي از سركار برميگردم بعد از اينكه به كاراي آشپزخونه رسيدم دربست در خدمتت هستم، يا بغلت ميگيرم يا باهم بازي ميكنيم يا به كاراي ديگه ات مي رسم البته آشپزخونه هم هستم مياي دوروبرم يا دم در آشپزخونه اونقدر واميستي تا بيام پيشت، ديگه 1 ساعت پاس شيرم هم تموم شد و فشردگي كارهاي خونه بيشتر شد ، ديروز تا از اداره برگشتم خونه بردمت حمام بعد رفتم سراغ ظرفها، شام درست كردن براي تو و براي خودمون، برات شير گرم كردم ، بهت شام دادم، لباس چركارو ريختم تو ماشين و كاراي خرده ريز ديگه كه تا ساعت 8 در جنب و جوش بودم. واقعا ي...
1 بهمن 1392