ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

آبان ماه 95

این روزا دارم سعی میکنم برات کتابهایی رو بگیرم که برای مدرسه رفتن آماده بشی انشالا... یکسری بازی های ریاضی و پازل که بتونه بدردت بخوره... جالبه که از اشکال زیاد خوشت نمیاد خصوصا مثلث ولی مربع و دایره و مستطیل رو خیلی خوب میکشی. این هفته خالجون رویا هم اومده پیشمون چون کلاس داره. هفته پیش پنجشنبه از صبح رفتیم ددر خونه یکی از دوستای مامانی که جای خیلی باصفایی بود و تو حسابی بازی کردی و بهت خوش گذشت. معمولا هم وقتی از جایی برمیگردیم من نباید همون اول ازت بپرسم "خوش گذشت" خودت میگی: عه مامان یادت رفت. وقتی رسیدیم خونه ازم بپرس...دو هفته پیش هم مامانی نوبت دندانپزشکی داشت که برای اولین بار با خودم بردمت و تو صبورانه نشستی و منتظر ...
8 آبان 1395
1