ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

یه تجربه جدید برای دختر مامان

از هفته دوم تیرماه، پرستارت رسما اعلام کرد که نمی تونه بیاد چون پاش که شکسته بود هنوز خوب خوب نشده من هم به ناچار فرستادمت مهد با اینکه قلبا راضی نبودم. بعد از یک هفته رفتن به مهد یک مریضی ویروسی بد گرفتی و ده روز تمام ما درگیر بیماریت بودیم. بعدش هم خودم مریض شدم و این مدت اصلا نفرستادمت مهد. مریض شدنت با تعطیلات یه هفته ای تابستانه من همزمان شد و من هم از خدا خواسته باز هم نفرستادمت مهد. ولی هفته آخر تیر مجبور شدم که باز بفرستمت مهد ولی اینبار تو اصلا واکنش خوبی نداشتی و هر روز صبح گریه می کردی که دلت میخواد بخوابی و دوس نداری بری مهد. الهی مامان بمیره برات که اصلا دوس نداشتم تو اذیت بشی و هر روز صبح دلم ریش ریش می شد از اینکه مجبورت می...
27 تير 1395
1