ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

نوروز 98

عید امسال برای تو و آنیتا متفاوت بود از اون بابت که برای اولین بار همگی با هم رفتیم شیراز خونه دایجون (البته برای تو و آنیتا اولین بار بود)، از شنبه 3 فروردین ساعت 6 صبح حرکت کردیم و ساعت 12 شب رسیدیم. تقریبا یسره رفتیم و فقط برای صبحانه جاده تهران-قم ایستادیم و برای ناهار هم اصفهان... تا جمعه نهم از شیراز به سمت خونه حرکت کردیم ولی این بار شب برای شام رفتیم تهران خونه دوست مامانی و صبح بعد صبحانه حرکت کردیم و ساعت 3 رسیدیم خونه بابابزرگ اینا. 
22 فروردين 1398
1