ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

شهریور هم گذشت

روزها و ماهها چقدر زود میگذرن و من فرصت نکردم که خاطرات شهریور رو ثبت کنم. امروز پنجم مهرماهه ....پاییز هم امسال خیلی قدرتمند شروع شد و از همون روزهای اول بارندگی و باد و طوفان داشتیم.  
5 مهر 1395
1