ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

شهریور دوست داشتنی

این ماه تولد مامانی بود و ما به بهانه تولدم دعوت بابایی بودم... البته قبلش رفتیم پارک ملل و تو حسابی خوش گذروندی و بازی کردی و بعد اون رفتیم رستوران برای خوردن شام تولد...   ...
22 شهريور 1395
1