ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

حرفهای قلمبه سلمبه

مدتیه یاد گرفتی حرفهای قلمبه سلمبه میزنی مثلا: متشکرم، خیلی جالب بود، فکر نکنم بتونم، خب حالا شد یه چیزی و .... امروز پنجشنبه شیفتم بود و باید میرفتم اداره، بابا هم کار داشت و نبود خونه به همین خاطر به پرستارت گفتم که بیاد. اون هم امروز با عروسش اومد. تو هم طبق معمول تا عروس پرستارت رو دیدی گفتی: عروس اومد. تا من آماده بشم که برم اداره تو مشغول تماشای کارتون بودی. سوپتو بهت دادم چون خودت اعلام کردی که مامانی بهت بده نه خاله (پرستارت). باهات خداحافظی کردم و تو هم اومدی طبق معمول درو پشت سرم بستی.
13 آذر 1393
1