ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

سي ماهگيت مبارك عسلم

از شيرين زبونيهات و كارات توي 2/5 سالگي بگم كه البته زياده و من تا جايي كه حافظه ياري كنه برات مي نويسم عزيزدلم: اين اواخر كه جام جهاني بود و همه تب فوتبال داشتن، خونه ي ما هم از اين قضيه مستثني نبود، بابايي كه مي نشست پاي تلويزيون براي تماشاي فوتبال تو هم تماشا مي كردي و به فوتبال هم مي گفتي "ديش"، وقتي گزارشگر فرياد مي زد، تو هم هيجان زده مي شدي و ميگفتي: واي گل توي دروازه به واليبال هم كه ميگي :واي واي تازه ايران رو تشويق هم ميكردي و مي گفتي: "هي هي ايران" از ماه رمضان بگم كه تقريبا همه ي سحري ها رو به نوعي بيدار شدي و مجبور شديم يا بياريمت سر سفره روي پاي بابا لالاكردي يا توي بغل ماماني بودي، سر سفره افطار هم يه...
25 تير 1393
1