ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

سلام بعد از يكماه

ما دوباره برگشتيم بعد از يكماه وقفه به علت اسباب كشي و جابجايي اداره و نداشتن اينترنت و از اين حرفها.... برگشتيم با كلي حرف و عكس و خاطره كه سرفرصت ميذارم اينجا دقيقا اولين دد بعد تعطيلات عيده كه هوا خوب بود، من و بابا هم تا از سركار اومديم برديمت گردش اولش دختر خوبي بودي باهم بستني خورديم... اما ....... ...
24 ارديبهشت 1393
1