ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

تعطیلات 3 روزه

این آخر هفته بخاطر 22 بهمن، 3 روز تعطیلات داشتیم. ما هم عصر سه شنبه به سمت خونه ی بابابزرگ اینا راه افتادیم. برای شام رفتیم خونه ی مامان بزرگ، قبلش یه سر رفتیم آتلیه تا عکسهایی که برای عروسی دایجون کیوان انداخته بودیم رو انتخاب کنیم. عکسها هم بد نشده بود. اون شب خونه ی مامان بزرگ بعد مدتها محمدمهدی رو هم دیدیم. تو هم کلی باهاش بازی کردی البته برای اولین بار بود که می دیدم وقتی اون عروسکت رو برمی داشت تو اعتراض می کردی و نمی خواستی که محمدمهدی به عروسکت دست بزنه. روز چهارشنبه ناهار خونه ی خالجون مامانی دعوت بودیم که درواقع مهمونی پاگشای تازه عروس و داماد بود. تو هم وقتی فهمیدی میخوایم بریم پیش آوا و امیررضا کلی ذوق کردی و روی پا بند نبودی،...
25 بهمن 1393
1