ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 24 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 10 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

شیرین زبونی

  دیروز طبق معمول اسباب بازیهات رو وسط هال ولو کرده بودی که ازت خواستم با کمک همدیگه اسباب بازیها رو جمع کنیم. داشتیم اونارو می ریختیم توی سبد که چندتاش از دستت افتاد زمین دیدم گفتی: وای بی فایده اس... اولش از این مدل حرف زدنت خنده ام گرفت بعد گفتم: نه بی فایده نیس دوباره ورش دار بنداز تو سبد. بابایی تعریف می کرد که دیروز وقتی من بودم اداره، تو داشتی کارتون تماشا می کردی، پرستارت میخواست یه طوری حواست رو پرت کنه که کانال رو عوض کنه. خلاصه همش باهات صحبت می کرد که تو برگشتی خیلی بی مقدمه بهش گفتی: بلند شو برو آشپزخونه ظرفهارو بشور. که بیچاره پرستارت شوکه شد از این حرفت و بابایی هم بهت تذکر داد که این مدلی صحبت نکنی. یه مدت هم ...
15 دی 1393
1