ياسمين جانياسمين جان، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
آنیتا جانآنیتا جان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

روزانه هاي ياسمين

مامان مامان

روز جمعه ناهار كه خونه مادربزرگ (مامان بابايي) بوديم بين صداهايي كه در مي آوردي چندبار گفتي "مامان مامان" ولي من جدي نگرفتم و گفتم حتما مثل دفعات قبل كه فقط ب ب ما ما ميگفتي يه چيزي گفته باشي و بعد فراموش كني، ديروز همش باهات كار ميكردم كه بگي مامان اما وقتي بهت ميگفتم ياسمين بگو "مامان" تو ميگفتي "گو گو" آخه دخترم مامان با گو گو چه شباهتي داره... خلاصه تا اينكه ديشب يهو ديدم گفتي "مامان" و چند بار هم تكرار كردي چقدر هم ناز گفتي "مامان"، من هم سريع ازت فيلم گرفتم چقدر من و بابايي ذوق كرديم، بعد از اون ديدم بابايي ميگه " خب ياسمين حالا بگو بابا" حسود هرگز نياسود
26 خرداد 1392

اي دختر كلك باز

جديدا ياد گرفتي تلويزيون رو از جلو خاموش كني بخصوص وقتي برنامه دلخواهتو پخش نكنه سريع ميري تلوزيون رو خاموش ميكني... امروز وقتي از اداره برگشتم خونه طبق معمول داشتم باهات بازي ميكردم در همون حين تلويزيون هم تماشا ميكردم كه تو رفتي و تلويزيون رو خاموش كردي من هم گفتم: ياسمين چرا اين كارو كردي و دوباره تلويزيون رو روشن كردم اين كار چند بار تكرار شد و تو كه فكر كردي اين يك بازيه خوشت اومد ولي من ديگه داشتم كلافه ميشدم فكر كنم متوجه شدي كه ديگه ماماني داره صبرش تموم ميشه ديدم رفتي طرف تشكت و ميگي "به" "به" يعني شير ميخوام منم اومدم كه بهت شير بدم ولي تو با يك خنده وروجكانه  بلند شدي و دويدي طرف تلوزيون و خاموشش كردي... واي كه چقدر از...
19 خرداد 1392

من من

ديشب داشتم عوضت ميكردم بابايي هم داشت باهات صحبت ميكرد گفت: جيگر بابا كيه؟ تو هم يهو گفتي: "من من"...... اولين بار بود كه ميگفتي من اون هم دوبار پشت هم، من و بابا هم كلي ذوق كرديم الهي قربونت بشم ولي امروز هرچي ازت پرسيدم جيگر من كيه؟ ديگه نميگفتي "من"فكر كنم رفت براي 2 تا 3 ماه ديگه.... ...
11 خرداد 1392

جيگر

يه مدتيه كه ياد گرفتي بگي جيگر، وقتي كاري ميكني كه نبايد انجام بدي و ما ميگيم ياسمين نكن تو هم با صداي بلند ميگي جيگر بعد برامون بوس ميفرستي كه از كارت چشم پوشي كنيم و به قول بابايي گوشامون مخملي ميشه و هيچ عكس العملي در برابر كارت نميتونيم داشته باشيم آخه انقدر ناز ميگي جيگر كه ديگه آدم نميدونه چيكار بكنه
6 خرداد 1392
1